Lån af lokaler

Vær opmærksom på, at der ikke bliver gjort rent i lokalerne i perioden 13. marts - 31. marts. De fleste aktiviteter er lukket ned i denne periode af hensyn til forebyggelse af spredning af Coronavirus.

Lån af lokaler - Albertslund Kommune

 

Formål og rammer

Tanken med Sundhedshuset er, at det skal være et aktivt hus fuld af liv. Alle kan derfor benytte Sundhedshusets faciliteter. Dette gælder såvel unge som ældre borgere i kommunen. Sundhedshuset rummer fortrinsvis aktiviteter, der har et sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende sigte. I det omfang lokalerne ikke bruges til dette formål, kan de benyttes til andre ting, dette gælder dog ikke private arrangementer, fester o.lign.

Inden du anmoder om et lokale

Inden du anmoder om at låne lokaler i sundhedshuset, bedes du læse om, hvilke typer af aktiviteter rammerne i sundhedshuset understøtter, samt øvrige vilkår for lån af møde- og træningslokalerne.

Læs retningslinjer for lån af lokale

Kriterier for lån af lokaler

Lokalerne tildeles efter følgende prioritering:

1) Aktiviteter relateret til sundhedshusets og andre kommunale afdelingers sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende virksomhed.

2) Frivillige og folkeoplysende foreninger, klubber, patientforeninger, organisationer, grupper, og virksomheder, hvor aktivitetens fokus er forebyggelse og/eller sundhedsfremme. Herunder planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger mm.

3) Øvrige formål

Anmod om lokaler via dette link