Lån af lokaler

Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelser med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Med genoptræning, sygeplejeklinik, omsorgstandpleje, cafe og foreningsliv under samme tag skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

Lån af lokaler - Albertslund Kommune

 

Formål og rammer

Tanken med Sundhedshuset er, at det skal være et aktivt hus fuld af liv. Alle kan derfor benytte Sundhedshusets faciliteter. Dette gælder såvel unge som ældre borgere i kommunen. Sundhedshuset rummer fortrinsvis aktiviteter, der har et sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende sigte. I det omfang lokalerne ikke bruges til dette formål, kan de benyttes til andre ting, dette gælder dog ikke private arrangementer, fester o.lign.

Inden du anmoder om et lokale

Særlig restriktioner i forbindelse med den aktuelle Corona-situation

Alle hold skal følge de til den tid gældende retningslinjer. Retningslinjerne pr d.d. overholdes i Sundhedshuset ved at reducere antal deltagere der træner på én gang til 8 (+ to terapeuter) i spejl/flexsalen. Inden opstart skal Genoptræningen kontaktes for opdatering på evt. justerede retningslinjer.
Når træningen genoptages er alle forpligtede til, at rengøre eller afspritte alle kontaktflader og alle redskaber. Det er ikke tilladt at benytte træningsmåtter.
Spejl-Flexsalen er inddelt i 8 zoner. Der står en kasse med overflade- og håndsprit tilgængeligt fra hver zone. Vær særlig opmærksom på, når redskaber sættes på plads, da indgang til depotet er lille og borgerne meget nemt kan komme for tæt på hinanden i den sammenhæng.
Der må være max 10 personer i Spejl-flexsalen ad gangen, hvoraf 8 er til trænende borgere og med gangareal til 2 terapeuter, som nævnt i ovenstående.
Inden du anmoder om at låne lokaler i sundhedshuset, bedes du læse om, hvilke typer af aktiviteter rammerne i sundhedshuset understøtter, samt øvrige vilkår for lån af møde- og træningslokalerne.

Læs retningslinjer for lån af lokale

Kriterier for lån af lokaler

Lokalerne tildeles efter følgende prioritering:

1) Aktiviteter relateret til sundhedshusets og andre kommunale afdelingers sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende virksomhed.

2) Frivillige og folkeoplysende foreninger, klubber, patientforeninger, organisationer, grupper, og virksomheder, hvor aktivitetens fokus er forebyggelse og/eller sundhedsfremme. Herunder planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger mm.

3) Øvrige formål

Anmod om lokaler via dette link