Sundhedstilbud

i Sundhedshuset er der lægeklinikker, træningsfacilliteter og undervisningslokaler.

Genoptræning
Sygeplejeklinikker
Omsorgstandpleje
Klinikfaciliteter til praktiserende læger

Rediger Flyt Fjern