Sundhedstilbud

Sundhedshuset får lægeklinikker, træningsfacilliteter og undervisningslokaler.

Genoptræning
Sygeplejeklinikker
Omsorgstandpleje
Klinikfaciliteter til praktiserende læger

Rediger Flyt Fjern