Sundhedshusets facader repareres

Arbejdet med at reparere Sundhedshusets facade mod Albertslundvej forventes igangsat onsdag den 12. oktober 2016 og forventes afsluttet senest i november 2016.

Der vil i begrænset omfang være støj fra skæremaskineri. 

Rediger Flyt Fjern